PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Använda tjänstemobil i utlandet

De avtalade priserna för samtal och meddelanden gäller inom EU/EES, vilket även gäller tilläggstjänsterna mobildata och tvillingkort.

Observera!

  • Utlandstjänsterna nedan är anpassade för kortare tjänsteresor.
  • Kostnadstak, beskrivet nedan, är något alla operatörer inom EU/EES  tillämpar enligt EU-direktiv.
  • Vid längre utlandsvistelser i tjänsten är det, sett till kostnader och tillgång på mobildata, vara mer fördelaktigt att skaffa abonnemang i landet man befinner sig.

Utlandsinformation
När man anländer till land utanför EU/EES får man ett SMS med information om vilka tjänster som passar bäst för resan. Beroende på resans längd och behov av samtal och/eller mobildata kan man välja tjänsten Respass. Det är möjligt att upp till 30 dagar innan ankomst beställa tjänsten för aktuellt resmål, kontakta Teleservice

För priser på samtal, mobildata och meddelanden vid resor utanför EU/EES utan Respass, vänligen besök Telenors utlandssidor och välj vart du ska resa för att få aktuella standardpriser.

Kostnadstak för datatrafik vid utlandsvistelse

Som ett skydd mot höga kostnader tillämpar samtliga operatörer ett kostnadstak för hur mycket pengar man kan förbruka på datatrafik vid utlandsvistelse. Nivån för detta kostnadstak är 1000 kr/mån (exkl moms). När 80% av kostnaden är nådd meddelas man via sms. Nätet stängs sedan ned när 100% är nått och ingen datatrafik kan längre skickas eller tas emot. Det går fortfarande bra att ringa och skicka sms.

Det är möjligt att höja kostnadstaket periodvis, dock krävs att förändring beställs av ekonomiskt ansvarig, telefoniansvarig eller motsvarande via e-post till Teleservice.