PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Använda tjänstemobil i utlandet

De avtalade priserna för samtal och meddelanden gäller endast inom Sverige, vilket även gäller tilläggstjänsterna datapaket, tvillingkort samt delad faktura.

För utlandsvistelser är samtliga mobilabonnemang vid Uppsala universitet försedda med nedan beskrivna tilläggstjänster, vilka bidrar till kostnadskontroll.

Observera!

  • Utlandstjänsterna nedan är anpassade för kortare tjänsteresor.
  • Kostnadstak, beskrivet nedan, är något alla operatörer inom EU/EES måste tillämpa enligt EU-direktiv.
  • Vid längre utlandsvistelser i tjänsten kan det, sett till kostnader och tillgång på mobildata, vara mer fördelaktigt att skaffa abonnemang i landet man befinner sig.

Surfpass Europa Företag
En kostnadsfri tilläggstjänst som gäller inom EU/EES samt Schweiz och Turkiet. Tjänsten aktiveras automatiskt då man nyttjar mobildata eller ringer ett utgående samtal. Debitering utgår endast för de dagar då tjänsten används.

Pris 79 kr/dygn
Mobildata 500 MB
Samtal Ingår
SMS Ingår
MMS Ingår

Utlandsrekommendation
När man anländer till utland (ej EU/EES) får man ett SMS med rekommendation om vilka tjänster som passar bäst för resan. Beroende på resans längd och behov av samtal och/eller mobildata kan man välja tjänster såsom Respass Total. Kontakta Teleservice om du vill ha mer information om tjänsten Utlandsrekommendation.

För priser på samtal, mobildata och meddelanden vid resor utanför EU/EES utan Respass, vänligen besök Telenors utlandssidor och välj vart du ska resa för att få aktuella standardpriser.

Kostnadstak för datatrafik vid utlandsvistelse

Som ett skydd mot höga kostnader tillämpar samtliga operatörer ett kostnadstak för hur mycket pengar man kan förbruka på datatrafik vid utlandsvistelse. Nivån för detta kostnadstak är 500 kr/mån (exkl moms). När 80% av kostnaden är nådd meddelas man via sms. Nätet stängs sedan ned när 100% är nått och ingen datatrafik kan längre skickas eller tas emot. Det går fortfarande bra att ringa och skicka sms.

Även tjänsten Surfpass Europa Företag omfattas av kostnadstaket.

Det är möjligt att höja kostnadstaket periodvis, dock krävs att förändring beställs av ekonomiskt ansvarig, telefoniansvarig eller motsvarande via e-post till Teleservice.