PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mobil anknytning

Mobil anknytning, även kallad MEX, innebär att man istället för en framkopplad fast anknytning (vägguttag + bordstelefon), har en mobil anknytning som länkas samman med ett tjänstemobilabonnemang.

Om man har en mobil anknytning:

 • Besvaras inkommande samtal till anknytningen med mobiltelefonen.
 • Presenteras alla utgående samtal med anknytningsnumret.
 • Ringer man den fyrsiffriga anknytningen för att nå kollegor på UU.
 • Kan man utnyttja växeltjänster såsom hänvisning och vidarekoppling.
 • Är man nåbar på mobilnumret även om den mobila anknytningen är hänvisad eller vidarekopplad.
 • Kan man fortfarande att använda mobila tjänster såsom mobildata, delad faktura och tvillingkort.

Att tänka på om man har mobil anknytning:

 • Mobil anknytning fungerar endast i Sverige, dock går det fortfarande att använda mobilabonnemanget i utlandet.
 • Vid utlandsvistelse avaktiveras MEX tjänsten automatiskt och telefonen fungerar som en vanlig mobiltelefon. Det betyder att de som ringer dig från Sverige kan fortfarande nå dig på din anknytning. Men de som ringer dig och är i utlandet måste ringa ditt mobilnummer. Åter i Sverige aktiveras MEX tjänsten automatiskt igen.
 • Samtal du ringer från din mobil i utlandet presenteras med mobilnumret och faktureras mobilabonnemanget.
 • Man kan inte använda sig av "dolt/dölja nummer" på mobiltelefonen.
 • Är anknytningen hänvisad (t.ex. för semester) är det fortfarande anknytningsnumret som presenteras vid utgående samtal.

För mer information om växelfunktioner och handhavande, se "Snabbguide mobil anknytning" i Blanketter och guider.

Beställa

Oavsett om man redan har en anknytning och ett mobilt tjänsteabonnemang, enbart har en anknytning eller saknar abonnemang helt, ska blanketten "Beställning mobil anknytning (MEX)" i Blanketter och guider användas vid beställning.

Villkor

 • För att skapa en mobil anknytning krävs en anknytning i Uppsala universitets växel samt ett mobilt tjänsteabonnemang.
 • Det är inte möjligt att länka samman en och samma mobila anknytning med flera mobilabonnemang.
 • Det är inte möjligt att länka samman en mobil anknytning med ett mobilabonnemang utanför Uppsala universitets upphandlade telefoniavtal.

Kostnader

se Priser telefonitjänster