PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kund- och kontaktcenterlösning (Telefonkö)

Teleservice kan erbjuda en kund- och kontaktcenterlösning för hantering av inkommande telefonsamtal till en telefonkö. Tjänsten innebär bland annat att det går att schemalägga öppettidertider och köa inkommande samtal till en servicefunktion. Exempel på servicefunktioner som använder denna tjänst är IT Servicedesk (018-471 4400) och Gemensamlön (018-471 6677).

Flödet för hantering av inkommande telefonsamtal ser ut enl. nedan.

Tjänsten kostar 500 kr/mån och kan beställas via Teleservice.

För mer information om tjänsten kontakta Teleservice.