PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Konferenssamtal via konferensbrygga

Teleservice tillhandahåller tjänsten konferenssamtal via en så kallad konferensbrygga, där deltagarna ringer till konferensrummet på ett fördefinierat nummer och loggar in med hjälp av en PIN-kod.

Tjänsten bör bokas i god tid, dock senast en arbetsdag innan starten för konferensen, via e-post till Teleservice. Bokningsbekräftelse innehåller information om tilldelat nummer och aktuell PIN-kod.

Beställaren ansvarar för att tilldelat telefonnummer och PIN-kod sprids till deltagarna av telefonkonferensen. Observera att respektive deltagare bär sina egna samtalskostnader.