Konferenssamtal via konferensbrygga

Teleservice tillhandahåller tjänsten konferenssamtal via en så kallad konferensbrygga, där deltagarna ringer till konferensrummet på ett fördefinierat nummer och loggar in med hjälp av en PIN-kod.

Tjänsten bör bokas i god tid, dock senast en arbetsdag innan starten för konferensen, via e-post till Teleservice. Bokningsbekräftelse innehåller information om tilldelat nummer och aktuell PIN-kod.

Beställaren ansvarar för att tilldelat telefonnummer och PIN-kod sprids till deltagarna av telefonkonferensen. Observera att respektive deltagare bär sina egna samtalskostnader.