PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Hänvisningskoder

Att hänvisar sin anknytning bidrar till en ökad servicenivå vid Uppsala universitet genom att förse de som söker dig med ett frånvarobesked samt när du kan nås igen. På detta vis underlättar du även för telefonisterna i deras arbete med att förmedla aktuell och korrekt information till de som ringer växeln och söker personer. Gör det till en rutin att alltid hänvisa din anknytning vid frånvaro. Till din hjälp har du hänvisningskoderna som redovisas nedan.

Använd respektive kod nedan för att hänvisa din fasta anknytning. Om du har en mobil anknytning (MEX) ringer du först 965, inväntar kopplingston och därefter matar in önskad hänvisningskod.

Hänvisning Kod Utökad kod
Återkommer klockan *23*0# (1) *23*0*HHMM# (3)
Sammanträde *23*1# (2) *23*1*HHMM# (3)
Kurs *23*2# (2) *23*2*HHMM# (3)
Ej anträffbar *23*3# (2) *23*3*HHMM# (3)
Tjänsteresa *23*4# (2) *23*4*MMDD# (4)
Deltid *23*5# (2) *23*5*MMDD# (4)
Semester *23*6# (2) *23*6*MMDD# (4)
Tjänstledig *23*7# (2) *23*7*MMDD# (4)
Återkommer dag *23*8# (2) *23*8*MMDD# (4)
Sjuk *23*9# (2) *23*9*MMDD# (4)

Samtliga hänvisningskoder kan avbeställas i förtid med #23#

(1) Frånvaron aktiv 30 minuter från att tjänsten begärts
(2) Frånvaron aktiv till 08.00 följande arbetsdag
(3) Frånvaron aktiv till en specifik tid samma dag eller följande arbetsdag
(4) Frånvaron aktiv till 08.00 angiven månad och dag
HHMM = timmar, minuter MMDD = månad, dag

Direkt vidarekoppling av anknytning

En direkt vidarekoppling av din anknytning, till annan anknytning eller externt nummer, utförs enligt nedan.

Intern vidarekoppling Lyft lur, tryck *21*anknytning# lägg på
Avbeställ internt Lyft lur, tryck #21# lägg på
Extern vidarekoppling Lyft lur, tryck *22#00 externt nr# lägg på
Avbeställ externt Lyft lur, tryck #22# lägg på

 

Vidarekoppling vid ej svar

Vidarekoppling vid ej svar är en kostnadsfri tjänst som medför att samtal till din anknytning kopplas vidare till annat nummer om du inte svarat efter en viss tid. Numret som ditt samtal kopplas vidare till kan vara såväl internt som externt.

Beställa tjänsten

Beställning av Vidarekoppling vid ej svar, skickas till Teleservice. Uppge följande i din beställning:

  • Anknytningsnummer och person
  • Nummer som anknytning ska vidarekopplas till

Som standard sker vidarekoppling efter 15 sek, vilket motsvarar 3-4 signaler. Avbeställning eller förändringar i tjänsten Vidarekoppling vid ej svar, görs genom att kontakta Teleservice.