PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsägningar och överlåtelser

Anknytningar, tjänstemobilabonnemang eller mobila bredband inom Uppsala universitet har ingen uppsägningstid. Uppsägningar och överlåtelser ska anmälas av prefekt, ekonomiansvarig, telefoniansvarig eller likvärdig för den institution, enhet eller motsvarande som är betalningsansvarig.

Uppsägning

Vid uppsägning av anknytning, tjänstemobilabonnemang eller mobilt bredband skickas beställning till Teleservice.

Överlåtelse

Vid överlåtelse av tjänstemobilabonnemang eller mobilt bredband till annan användare inom samma kostnadsställe ska information om detta skickas till Teleservice.

 

Vid överlåtelse av anknytning inom samma kostnadsställe ändrar katalogansvarig på institution, enhet eller motsvarande endast i katalogdatabasen AKKA vem som är registrerad på vilken anknytning.

 

Vid överlåtelse av anknytning, tjänstemobilabonnemang eller mobilt bredband till annat kostnadsställe kräver vi godkännande från både mottagande och avlämnande kostnadsställe. Önskvärt är att detta godkännande finns med i ärendet när det skickas in till Teleservice.