PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Fast telefoni

Teleservice kan erbjuder analog eller IP-telefoni. För val av utrustning hänvisar vi till sidan Rekommenderad utrustning. För att beställa en ny anknytning eller flytta en befintlig, se nedan.

Kostnader

se Priser telefonitjänster

Analog telefoni

Är den mesta utbredda tekniken på Uppsala universitet och kan erbjudas överallt förutom områden som enbart har IP-telefoni. Under Rekommenderad utrustning listar vi rekommenderade apparater.

IP-telefoni

Denna teknik finns i störst utsträckning på Blåsenhus men förekommer även i mindre utsträckning på andra områden. På de områden som använder sig av IP-telefoni så hanteras frågan om modeller och utrustning via respektive intendentur eller likvärdig enhet.

Beställningsblankett hittar du under Blanketter och guider.

Beställa ny, flytta eller förändring av befintlig anknytning

Beställningar av nya anknytnigar, flyttar och andra förändringar på befintliga anknytningar, ska göras med hjälp av den beställningsblankett som finns under Blanketter och guider.

Inkomna beställningar utförs vanligtvis inom tio arbetsdagar, det förutsätter dock att Teleservice förses med korrekt information vid beställning.

Vid flytt av större grupper, enheter eller institutioner och stora nybeställningar är det viktigt att man är ute i god tid. Vi rekommenderar att man utser en kontaktperson som ansvarar för kommunikationen med Teleservice, och att arbetsgången nedan följs.

  • Gör en grov uppskattning av antalet anknytningar som berörs/behövs och vilka rum/lokaler som anknytningarna skall kopplas till. Denna information behöver vi ha flera månader före planerad flytt, i fall infrastrukturen för växeln behöver byggas ut.
  • Specifik information om vilka anknytningar som skall kopplas till vilka uttag. Denna information behöver vi ha senast tre arbetsveckor före planerad flytt så att vi tillsammans med servicepartner hinner utföra arbetet i tid.

Är det något ni undrar över när det gäller beställningar, utrustning, telefoniteknik, kontakta Teleservice.

Flytt av IP-telefon

När det gäller flytt av IP-telefon, vänder ni er i första hand till respektive intendentur eller likvärdig enhet. Är ni osäkra på vart ni ska vända er, kontakta Teleservice

Beställningsblankett hittar du under Blanketter och guider.