Telefoni

Teleservice är en del av IT-avdelningen och ansvarar för den administrativa delen av telefoniverksamheten. Teleservice i samarbete med Växeln har i uppgift att med hög servicenivå verka för att studenter, allmänhet och anställda ska på ett enkelt sätt komma i kontakt med rätt kompetens inom Uppsala universitet via telefon.

På dessa sidor hittar du information om våra tjänster och hur man kommer i kontakt med oss.

Alla våra abonnemang är löpande utan bindningstid eller uppsägningstid.

Teleservice ansvarar för tjänster och abonnemang i enlighet med ramavtal UA 2017/41 med IP-Only Networks AB (i Telenors nät).

Riktlinjer för telefoni

Telefonin vid Uppsala universitet är en viktig resurs som binder samman hela organisationen och är en kanal för att snabbt och säkert få kontakt med rätt kompetens. Det bemötande som ges vid kontakt via telefoni har en väsentlig betydelse för hur Uppsala universitet uppfattas av omvärlden. Uppsala universitet har utarbetat riktlinjer för telefonin, vilka fastställdes av universitetsdirektören 2011-06-30 (UFV2011/104).

Riktlinjerna, som fastställer ansvar och omfattning för såväl Telefoni som prefekter/motsvarande, kontaktpersoner/telefoniansvariga samt enskilda användare, finns att läsa i sin helhet i nedanstående länk:

Riktlinjer för telefoni UFV2011/104