Fjärrhjälp med TeamViewer

 

Vad är TeamViewer?

Med programmet TeamViewer kan supportpersonal från universitetets centrala IT Serveicedesk felsöka och avhjälpa fel i din dator, på distans. Med TeamViewer ansluter personalen till din dator via internet och kan därmed fjärrstyra den. För att få hjälp måste du hämta ner programmet TeamViewer till din dator. Se guider nedan!

Behöver du hjälp?

Innan supportpersonalen kan hjälpa dig måste en förfrågan om fjärrhjälp göras av användaren, via telefonsamtal till IT Servicedesk, på telefon 018-471 44 00. Observera att det alltid är personal från universitetets centrala IT Serveicedesk som fjärrstyr din dator och hjälper dig lösa ditt problem.

Varning!

Tänk på säkerheten när du låter någon annan få åtkomst till din dator. Om du inte vet vem personen är, som ber dig starta TeamViewer, så ska du inte göra det.

Se följande guider om du behöver fjärrhjälp:

Kontakta IT Servicedesk på telefon 018-471 44 00.