Personliga certifikat

Det personliga certifikatet kan användas till e-postkryptering och signering av e-postmeddelanden och dokument.

För att kunna använda dig av personligt certifikat måste du först ha gjort eller göra följande:

Relaterade guider

Förnya och återkalla certifikat

Certifikaten gäller i skrivande stund i ett till tre år och när de går ut måste du förnya dem. Behåller du de gamla certifikaten kan du fortfarande läsa gamla krypterade meddelanden. Om du inte förnyar certifikaten kan du inte längre skicka signerade eller krypterade meddelanden.

Om ditt certifikat (den privata delen) kommer på avvägar så måste du göra en ”revoke” (återkallning). Detta gör du via https://www.digicert.com/sso/

Kontroll av identitetshandling

Om du inte har genomfört en kontroll av identitetshandling före beställning av personligt certifikat så kommer din beställning inte genomföras.
Beställning av personligt certifikat måste då göras om efter att kontrollen av identitetshandling har utförts.

Manuell kontroll av identitetshandling innebär att du visar upp din identifikationshandling för en administratör som kontrollerar att den tillhör dig och uppdaterar den uppgiften i universitetets katalog- och behörighetssystemet. Kontroll av identitetshandling kan göras i de flesta receptioner på våra campus.
En lista på platser se https://konto.weblogin.uu.se/
Klicka på den blå infosymbolen i rutan för engångskod.

Med giltig identitetshandling menas följande:

  • svensk giltig legitimationshandling (id-kort, körkort eller pass)
  • nationellt identitetskort eller pass för medborgare i land anslutet till Schengen-samarbetet
  • pass för övriga utländska medborgare

Skapa ett personligt certifikat på i certifikatutfärdarens webbsida

Om du inte är vid din tjänstedator så bör du inte fortsätta. Gör detta endast när du är inloggad i din tjänstedator.

Observera: Certifikat kommer automatiskt att laddas ner i den dator som du använder vid skapandet av certifikatet, det är därför olämpligt att göra detta på en allmän dator eller på ett internetkafé el.dyl.

Om datorn har följande Operativsystem använd webbläsaren:

  • Linux Ubuntu använd Mozilla Firefox
  • Mac OS använd Safari (alternativt annan webbläsare som använder operativsystemets certifikat arkiv).
  • Windows använd Internet Explorer eller Edge (alternativt annan webbläsare som använder operativsystemets certifikat arkiv).

Starta webbläsaren.

Gå till webbplatsen https://www.digicert.com/sso/

Skriv Uppsala University.

Klicka på Start single sign-on.

Skriv din användaridentitet och lösenord A. Klicka på Logga in.

I fältet Product välj Premium om du inte har fått någon annan information från intuitionen.

I fältet Validity Period välj hur länge certifikatet ska vara giltigt.

I fältet Email välj din primär-e-postadress.

Välj Klicka på Request Certificate.

Godkänn användningsreglerna och klicka på Generate Certificate.

Certifikatet är nu nerladdad och ligger i certifikataktivet på datorn som användes vid skapandet av certifikatet.

Säkerhetskopiera certifikatet

Säkerhetskopian benämns vanligt tal som certifikatfil. Certifikatfilen behövs när datorn ominstalleras, byts ut eller om du behöver certifikatet på någon annan dator.

Se guide här nedan:

Installera det personliga certifikatet från säkerhetskopian till ett certifikatarkiv

Se guide här nedan:

Ta bort personligt certifikat från certifikatarkiv

Se guide här nedan:

Säker e-post med personligt certifikat

Det personliga certifikatet kan användas för att signera och kryptera e-postmeddelanden.

Behöver du hjälp med personligt certifikat kontakta din lokala IT på institutionen campus där du är verksam.

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT