PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Anslut till universitetets resurser med VPN-tjänsten

VPN-tjänsten vid Uppsala universitet

För medarbetare vid universitetet som har behov av att arbeta på distans eller ha tillgång till universitetets resurser under tjänsteresa finns möjlighet att via VPN-tjänsten (virtuellt privat nätverk) ansluta till universitetets nätverk. Studenter har inte möjlighet att använda tjänsten. För att använda tjänsten behöver du din användaridentitet vid Uppsala universitet och ditt lösenord A.

Ansökan om VPN-tjänst

För att få tillgång till VPN-tjänsten ska du meddela IT Servicedesk. Ansökan är individuell och sker via e-post. I brevet ska du ange att du vill få VPN-tjänsten samt din användaridentitet. Om du ska använda universitetets administrativa system via VPN-tjänsten måste din prefekt, eller motsvarande, skicka anmälan för dig till IT Servicedesk.

Grundkrav för användning av VPN-tjänsten

  • Datorn måste vara utrustad med brandvägg och virusskydd samt helst även med skydd mot spionprogram.
  • Datorn måste kontinuerligt uppdateras med säkerhetsuppdateringar, helst automatiskt.
  • Datorn måste även i övrigt vara uppsatt på ett säkert sätt med bl.a. bra lösenord.
  • Tjänsten VPN får inte användas av andra personer än kontoinnehavaren.

Utökade krav vid användning av administrativa system via VPN-tjänsten

  • Datorn måste vara en tjänstedator och ska vara installerad av institutionens ordinarie IT-personal.
  • Datorn får inte användas av andra personer än kontoinnehavaren.

Installera och använda VPN-tjänsten

Kan du installera programmet själv?
Innan du installerar programmet Cisco AnyConnect VPN Client på din tjänstedator måste du kontrollera om du har rättigheter i din inloggning för att installera program. Fråga din IT-ansvarige om du är osäker. Om du inte har behörighet måste din IT-ansvarige installera programmet.

Automatisk installation från servern
Om din dator är ansluten till en server på institutionen styrs programinstallationen via servern. I så fall kommer programvaran att läggas på från servern och finnas installerad på din dator vid nästa inloggning.

Om din dator inte är ansluten till någon server
Om din dator inte är ansluten till någon server på institutionen kan du själv installera programmet. Den IT ansvarige kan hjälpa dig om du behöver.

Det finns alltid undantag från dessa huvudregler. Kontrollera alltid med IT-ansvarig om du är osäker på vad som gäller.

Guider för installation och användning av VPN-tjänsten: