PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Använda eduroam med Windows 8 - 10

För att kunna ställa in eduroam måste datorn vara på en plats där det finns möjligheter att nå det trådlösa nätet. Du behöver din användaridentitet och lösenord B vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda Eduroam utanför Uppsala universitet bör du ändå göra inställningarna och testa att det fungerar på plats på Uppsala universitet. Det finns ingen garanti att det fungerar på ett Eduroamnätverk som är utanför Uppsala universitet (och eventuell felsökning blir svårare när du inte är på Uppsala universitet).

Lösenord B skapar du själv (om du inte redan har ett). Gå till webbplatsen Användarprofil och skapa lösenord B.

Ändra lösenord B

Det finns tre alternativa installationer för att få åtkomst till det trådlösanätet eduroam.

Välj något av dessa tre alternativ.

Installation med högre säkerhet (med certifikat)

Eduroam-installation från cat.eduroam.org

Gå till webbsidan https://cat.eduroam.org
Länken öppnas i ett nytt fönster eller flik.

Hämta ner installeraren

När du kommer till den här dialogrutan.

Skriv i fältet Username: din användaridentitet vid Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se". Exempel "usserr123@user.uu.se".

Skriv i fältet Password: ditt lösenord B.

Skriv i fältet Repeat passwors: ditt lösenord B.

 Klicka på Install.

Klicka på Finish i nästa dialogruta.

Installationen är nu klar.

Eduroam-installation manuellt med certifikat

Windows 8
Om du använder mus flyttar du pekaren till det övre eller nedre högra hörnet av skärmen.
Välj Sök.
Markera Inställningar.
Skriv i sökfältet Nätverks- och delningscenter.
Klicka på Nätverks- och delningscenter.
Du kommer nu till skrivbordet.

Windows 10
Klicka på Start.
Skriv Nätverks- och delningscenter.
Tryck på Entertangenten.

Klicka på texten Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk.

Markera Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt.

Klicka på Nästa.

Skriv i fältet Nätverksnamn: "eduroam".

Välj i rullgardinen Säkerhetstyp: "WPA2-Enterprise".

Klicka på Nästa.

Klicka på texten Ändra anslutningsinställningar.

Klicka på fliken Säkerhet.

Klick på Inställningar.

Sätt en bock framför Bekräfta serverns identitet genom att verifiera certifikatet.

Sätt en bock framför Anslut till följande server.

Skriv i fältet Anslut till följande server: "radiusauth.uu.se".

Sätt en bock i fältet Betrodda rotcertifikatutfärdare framför certifikatet DigiCert Assured ID Root CA.

Ta bort bocken framför Aktivera snabb återanslutning.

Klicka på Konfigurera...

Bocka av framför Använd samma användarnamn, lösenord och eventuellt domän i Windows om rutan är markerad.

Klicka på OK.

Klicka på OK i nästa ruta.

Klicka på Avancerade inställningar.

Sätt en bock framför Ange autentiseringsläge.

Välj i rullgardinen under Ange autentiseringsläge valet "Användarautentisering".

Klicka på knappen Spara autentiseringsuppgifter.

Klicka på OK.

Skriv i första fältet: din användaridentitet vid Uppsala universitet, följt av texten @user.uu.se.

Skriv i nästa fält: ditt lösenord B.

Klicka på OK.

Klicka på OK i nästa ruta.

Klicka på OK i nästa ruta.

Klicka på Stäng i nästa ruta. 

 Klicka på Stäng i nästa ruta. 

Koppla upp mot det trådlösa nätet, eduroam

Om du använder mus flyttar du pekaren till det övre eller nedre högra hörnet av skärmen.

Klicka på Inställningar.

Klicka på Nätverk.

Klicka på eduroam.

Klicka på Anslut.

 Nu är dator ansluten till det trådlösa nätverket, eduroam.

Glöm Wi-Fi nätverk

Windows 8
Gå till Inställningar och tryck på Windows-tangenten på tangentbordet + i.
Klicka på ikonen Trådlöst sedan högerklicka på nätverket.
Välj Glöm det här nätverket.

Windows 10
Gå till Inställningar och tryck på Windows-tangenten på tangentbordet + i.

Klicka på Nätverk och Internet.

Klicka på Hantera Wi-Fi-inställningar.

Under rubriken Hantera kända nätverk. Klicka på eduroam.

Klicka på Glöm.

Ändra lösenord B

Gå till webbplatsen Användarprofil logga in med användaridentitet och lösenord A skapa ett lösenord B.

När du ansluter på nytt till eduroam kommer du få följande dialog.

Skriv i första fältet: din användaridentitet vid Uppsala universitet, följt av texten @user.uu.se.

Skriv i nästa fält: ditt lösenord B.

Klicka på OK.

Problem med eduroam förbindelsen

Klicka här

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT