PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Trådlöst med eduroam, inställningar, (WLAN)

Vad är eduroam? 

Eduroam (education roaming) är en världsomspännande tjänst som utvecklats för den internationella forsknings-och utbildningsvärlden. Eduroam ger studenter, forskare och personal från besökande universitet och lärosäten tillgång till internet. Anställda och studenter vid Uppsala universitet kan använda det trådlösa nätet eduroam, så länge de har ett giltigt anställd- eller studentkonto på Uppsala universitet. Mer information om eduroam hittar du här

Koppla upp dig mot eduroam

Här hittar du guider för hur du kopplar upp dig mot eduroam med din dator, smarta telefon eller annan utrustning. Du behöver din användaridentitet vid Uppsala universitet och ett lösenord B.
Lösenord B sätter du upp själv, om du inte redan har ett. Gå till webbplatsen Användarprofil och skapa lösenord B.

Guider för eduroam

Eduroam utanför Uppsala universitet

Studenter, forskare och personal från Uppsala universitet kan använda denna trådlösa uppkoppling vid besök på andra universitet, där eduroam är åtkomligt. Svenska universitet och högskolor som stödjer eduroam kan du läsa om här.

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT