PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Använda eduroam med Ubuntu

För att kunna ställa in eduroam måste datorn vara på en plats där det finns möjligheter att nå det trådlösa nätet. Du behöver din användaridentitet och lösenord B vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda Eduroam utanför Uppsala universitet bör du ändå göra inställningarna och testa att det fungerar på plats på Uppsala universitet. Det finns ingen garanti att det fungerar på ett Eduroamnätverk som är utanför Uppsala universitet (och eventuell felsökning blir svårare när du inte är på Uppsala universitet).

Lösenord B skapar du själv (om du inte redan har ett). Gå till webbplatsen Användarprofil och skapa lösenord B.

Det finns två alternativa installationer för att få åtkomst till det trådlösanätet eduroam.

Installation

Avinstallation

Ändralösenord

Felsökning

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!