PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mac OS X

Guiden här nedan beskriver hur du ställer in/konfigurerar eduroam på Mac OS X 10.7 - 10.10.

För att kunna ställa in eduroam måste datorn vara på en plats där det finns möjligheter att nå det trådlösa nätet. Du behöver din användaridentitet och lösenord B vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda eduroam utanför Uppsala universitet bör du göra inställningarna och testa att det fungerar på Uppsala universitet. Det finns ingen garanti att det fungerar på ett eduroamnätverk som är utanför Uppsala universitet. (Eventuell felsökning blir svårare när du inte är på Uppsala universitet).

Lösenord B skapar du själv, om du inte redan har ett. Gå till webbplatsen Användarprofil och skapa lösenord B.

Ändra lösenord B

Bilderna i guiden är från Mac OS X version 10.10. För övrigt är installationen den samma.

Det finns två alternativa installationer för att få åtkomst till det trådlösanätet eduroam.

Välj något av dessa två alternativ.

Installation

Avinstallation

Installation

Hämta profilen

Starta webbläsaren.

Gå till webbsidan https://cat.eduroam.org
Länken öppnas i ett nytt fönster eller flik.

Starta installationen av profilen

Hämta ner konfigurationsfilen och starta installationen av profilen.

Klicka på Fortsätt.

Klicka på Fortsätt.

Skriv i fältet Användarnamn: din användaridentitet vid Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se". Exempel "usserr123@user.uu.se".

Skriv i fältet Lösenord: ditt lösenord B.

Klicka på Installera.

Om datorn är ansluten till eduroam du kommer att få nedanstående fråga. Klicka på Installera.

Logga in som administratör i datorn för att slutföra installationen.

Stäng fönstret.

 

Nu är du ansluten till eduroam.

Avinstallation av profil

Denna del av guiden beskriver hur man avinstallerar profilen. Vilket kan behövas om du slutar på Uppsala universitet eller om installationen börjar krångla.

Gå till äpplemenyn, välj Systeminställningar.

Klicka på Profiler i fönstret Systeminställningar.

Markera profilen som du vill ta bort och klicka på "" i nedre vänstra hörnet.

Klicka på Ta bort.

Logga in som administratör i datorn för att ta bort profilen.

 

Stäng fönstret Systeminställningar.

Ändra lösenord B

Gå till webbplatsen Användarprofil logga in med användaridentitet och lösenord A skapa ett lösenord B.

När du ansluter på nytt till eduroam måste du först göra följande.

Avinstallera profilen

Installera sedan profilen på nytt.

Problem med eduroam förbindelsen

Klicka här