PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mac OS X

Guiden här nedan beskriver hur du ställer in/konfigurerar eduroam på Mac OS X 10.7 - 10.10.

För att kunna ställa in eduroam måste datorn vara på en plats där det finns möjligheter att nå det trådlösa nätet. Du behöver din användaridentitet och lösenord B vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda eduroam utanför Uppsala universitet bör du göra inställningarna och testa att det fungerar på Uppsala universitet. Det finns ingen garanti att det fungerar på ett eduroamnätverk som är utanför Uppsala universitet. (Eventuell felsökning blir svårare när du inte är på Uppsala universitet).

Lösenord B skapar du själv, om du inte redan har ett. Gå till webbplatsen Användarprofil och skapa lösenord B.

Ändra lösenord B

Bilderna i guiden är från Mac OS X version 10.10. För övrigt är installationen den samma.

Det finns två alternativa installationer för att få åtkomst till det trådlösanätet eduroam.

Välj något av dessa två alternativ.

Installation med högre säkerhet (med certifikat)

Säkerhetsavdelningen på Uppsala universitet rekommenderar att du använder dig av installationen med certifikat.

Certifikatet gör att din uppkoppling inte kan ansluta till falska Eduroamnätverk (så kallad Man-in-the-middle-attack).

Installation med mindre säkerhet (utan certifikat)

Avinstallation

Installation med profil

Hämta profilen

Starta webbläsaren.

Gå till webbsidan https://cat.eduroam.org
Länken öppnas i ett nytt fönster eller flik.

Starta installationen av profilen

Hämta ner konfigurationsfilen och starta installationen av profilen.

Klicka på Fortsätt.

Klicka på Fortsätt.

Skriv i fältet Användarnamn: din användaridentitet vid Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se". Exempel "usserr123@user.uu.se".

Skriv i fältet Lösenord: ditt lösenord B.

Klicka på Installera.

Om datorn är ansluten till eduroam du kommer att få nedanstående fråga. Klicka på Installera.

Logga in som administratör i datorn för att slutföra installationen.

Stäng fönstret.

Du är nu ansluten till eduroam på säkert sätt.

Om du inte blir ansluten till det trådlösa nätet och har konfigurerat det rätt så förflytta den bärbara utrustningen närmare accesspunkten.

Om det fortfarande inte fungerar avinstallera profilen.

Prova om det fungerar utan profil. Se installationen här nedan. Om det fungerar så vill vi få in en rapport från dig om att du har testat att installera med profil och detta fungerade inte och att nu har du en iOS enhet som inte har någon profil.

Komplettera rapporten med:

  • Datum och tid när försöket att använda profil inte fungerade.

  • Datum och tid när försöket att ansluta utan profil fungerade.

  • Vilken iOS enhet som du har.

  • iOS versionen som du har på enheten.

  • Platsen du var på.

  • Vilket användaridentiteten (Usernamn) som användes vid uppkopplingsförsöket. (Om du skrev användaridentit@user.uu.se ange det i rapporten.

  • Enhetens Macadress.

Så här får du fram Macadressen

Sänd rapporten till IT-servicedesk.

Installation utan profil

Markera ikonen för trådlöst nät i menyn och välj eduroam.

Skriv i fältet Användarnamn: din användaridentitet vid Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se". Exempel "usserr123@user.uu.se".

Skriv i fältet Lösenord: ditt lösenord B.

Klicka på Anslut.

Klicka på Fortsätt.

Logga in som administratör i datorn för att slutföra. Klicka på Uppdatera instälningar.

Nu är du ansluten till eduroam.

Avinstallation av profil

Denna del av guiden beskriver hur man avinstallerar profilen. Vilket kan behövas om du slutar på Uppsala universitet eller om installationen börjar krångla.

Gå till äpplemenyn, välj Systeminställningar.

Klicka på Profiler i fönstret Systeminställningar.

Markera profilen som du vill ta bort och klicka på "" i nedre vänstra hörnet.

Klicka på Ta bort.

Logga in som administratör i datorn för att ta bort profilen.

 

Stäng fönstret Systeminställningar.

Ändra lösenord B

Gå till webbplatsen Användarprofil logga in med användaridentitet och lösenord A skapa ett lösenord B.

När du ansluter på nytt till eduroam måste du först göra följande.

Avinstallera profilen

Installera sedan profilen på nytt.

Problem med eduroam förbindelsen

Klicka här

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT