PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

iPhone, iPad, iPod Touch

Guiden här nedan beskriver hur du ställer in/konfigurerar eduroam på iOS 7 och 8.

För att kunna ställa in eduroam måste datorn vara på en plats där det finns möjligheter att nå det trådlösa nätet. Du behöver din användaridentitet och lösenord B vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda eduroam utanför Uppsala universitet bör du göra inställningarna och testa att det fungerar på Uppsala universitet. Det finns ingen garanti att det fungerar på ett eduroamnätverk som är utanför Uppsala universitet (Eventuell felsökning blir svårare när du inte är på Uppsala universitet).

Lösenord B skapar du själv, om du inte redan har ett. Gå till webbplatsen Användarprofil och skapa lösenord B.

Ändra lösenord B

Det finns två alternativa installationer för att få åtkomst till det trådlösanätet eduroam.

Välj något av dessa två alternativ.

Installation med högre säkerhet (med certifikat)

Säkerhetsavdelningen på Uppsala universitet rekommenderar att du använder dig av installationen med certifikat.

Certifikatet gör att din uppkoppling inte kan ansluta till falska Eduroamnätverk (så kallad Man-in-the-middle-attack).

Installation med mindre säkerhet (utan certifikat)

Avinstallation

Installation med profil

Klicka på Safari.

Gå till webbsidan https://cat.eduroam.org
Länken öppnas i ett nytt fönster eller flik.

Tryck på Installera.

Ange lösenordet på den mobila enheten-

Tryck på Installera.

Tryck på Installera.

Skriva din användaridentitet på Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se" i fältet.

Tryck på Nästa.

Skriv lösenord B i fältet.

Tryck på Nästa.

Tryck på Klar.

Nu är profilen installerad. Om du var ansluten via eduroam när installationen har utförts måste du göra följande för att den ska bli aktiv.

Tryck på Inställningar.

Tryck på Wi-Fi.

Ändra reglaget Wi-Fi till av.

Ändra reglaget till .

Välj eduroam.

Om du inte blir ansluten till det trådlösa nätet och har konfigurerat det rätt så förflytta den bärbara utrustningen närmare accesspunkten.

Om det fortfarande inte fungerar avinstallera profilen.

Prova om det fungerar utan profil. Se installationen här nedan. Om det fungerar så vill vi få in en rapport från dig om att du har testat att installera med profil och detta fungerade inte och att nu har du en iOS enhet som inte har någon profil.

Komplettera rapporten med:

  • Datum och tid när försöket att använda profil inte fungerade.

  • Datum och tid när försöket att ansluta utan profil fungerade.

  • Vilken iOS enhet som du har.

  • iOS versionen som du har på enheten.

  • Platsen du var på.

  • Vilket användaridentiteten (Usernamn) som användes vid uppkopplingsförsöket. (Om du skrev användaridentit@user.uu.se ange det i rapporten.

  • Enhetens Macadress.

Så här får du fram Macadressen

Sänd rapporten till IT-servicedesk.

Installation utan profil

Tryck på Inställningar.

Tryck på Wi-Fi.

Aktivera Wi-Fi om det är av.

Tryck på eduroam.

Skriva din användaridentitet på Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se" i fältet Användarnamn.

Skriv lösenord B i fältet Lösenord.

Tryck på Anslut.

Tryck på Godkänn.

Nu är du ansluten till eduroam.

Avinstallation av profil

Tryck på Inställningar.

Tryck på Allmänt.

Tryck på profil.

Tryck på profilen som du vill avinstallera.

Tryck på Radera profil.

Ange lösenordet på den mobila enheten.

Tryck på Radera.

Ändra lösenord B

Gå till webbplatsen Användarprofil logga in med användaridentitet och lösenord A skapa ett lösenord B.

När du ansluter på nytt till eduroam måste du först göra följande.

Avinstallera profilen

Installera sedan profilen på nytt.

Problem med eduroam förbindelsen

Klicka här

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT