PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

iPhone, iPad, iPod Touch

Guiden här nedan beskriver hur du ställer in/konfigurerar eduroam på iOS 7 och 8.

För att kunna ställa in eduroam måste datorn vara på en plats där det finns möjligheter att nå det trådlösa nätet. Du behöver din användaridentitet och lösenord B vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda eduroam utanför Uppsala universitet bör du göra inställningarna och testa att det fungerar på Uppsala universitet. Det finns ingen garanti att det fungerar på ett eduroamnätverk som är utanför Uppsala universitet (Eventuell felsökning blir svårare när du inte är på Uppsala universitet).

Lösenord B skapar du själv, om du inte redan har ett. Gå till webbplatsen Användarprofil och skapa lösenord B.

Ändra lösenord B

Installation

Avinstallation

Installation

Klicka på Safari.

Gå till webbsidan https://cat.eduroam.org
Länken öppnas i ett nytt fönster eller flik.

Välj i fältet Select your contry: Sweden.
Välj i fältet Select your institution: Uppsala universitet.
Välj i fältet Choose an installer to download: iOS version som du har på enheten.
Tryck på Do you have an accunt at this instution? …..

Tryck på Installera.

Ange lösenordet på den mobila enheten-

Tryck på Installera.

Tryck på Installera.

Skriva din användaridentitet på Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se" i fältet.

Tryck på Nästa.

Skriv lösenord B i fältet.

Tryck på Nästa.

Tryck på Klar.

Nu är profilen installerad. Om du var ansluten via eduroam när installationen har utförts måste du göra följande för att den ska bli aktiv.

Tryck på Inställningar.

Tryck på Wi-Fi.

Ändra reglaget Wi-Fi till av.

Ändra reglaget till .

Välj eduroam.

Avinstallation av profil

Tryck på Inställningar.

Tryck på Allmänt.

Tryck på profil.

Tryck på profilen som du vill avinstallera.

Tryck på Radera profil.

Ange lösenordet på den mobila enheten.

Tryck på Radera.

Ändra lösenord B

Gå till webbplatsen Användarprofil logga in med användaridentitet och lösenord A skapa ett lösenord B.

När du ansluter på nytt till eduroam måste du först göra följande.

Avinstallera profilen

Installera sedan profilen på nytt.

Problem med eduroam förbindelsen

Klicka här