PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Eduroam - Android 4.3 och senare

Guiden nedan beskriver hur du ställer in/konfigurerar Eduroam på Android.

Instruktionerna nedan visar hur inställningen ser ut i en Samsung telefon med Android 4.3 (Ice_Cream_Sandwich). I Android 5.0.1 (Lollipop) gör du på samma sätt.

För att kunna ställa in eduroam måste datorn vara på en plats där det finns möjligheter att nå det trådlösa nätet. Du behöver din användaridentitet och lösenord B vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda Eduroam utanför Uppsala universitet bör du ändå göra inställningarna och testa att det fungerar på plats på Uppsala universitet. Det finns ingen garanti att det fungerar på ett Eduroamnätverk som är utanför Uppsala universitet (och eventuell felsökning blir svårare när du inte är på Uppsala universitet).

Lösenord B skapar du själv (om du inte redan har ett). Gå till webbplatsen Användarprofil och skapa lösenord B.

Ändra lösenord B

Det finns tre alternativa installationer för att få åtkomst till det trådlösanätet eduroam.

Välj något av dessa tre alternativ.

Installation med högre säkerhet (med certifikat)

Säkerhetsavdelningen på Uppsala universitet rekommenderar att du använder dig av installationen med certifikat.

Certifikatet gör att din uppkoppling inte kan ansluta till falska Eduroamnätverk (så kallad Man-in-the-middle-attack).

Installation med mindre säkerhet (utan certifikat)

Avinstallationer

Eduroam-installation från cat.eduroam.org

Börja installationen i Android med att installerat eduroam CAT applikationen. Den är tillgängliga från Google Play och kommer att använda konfigurationsfilen som finns tillgänglig på cat.eduroam.org.

Hämta eduroam CAT applikationen

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.swansea.eduroamcat

Installera applikationen.

Hämta konfigurationsfilen

Starta webbläsaren i din Android.
Gå till webbsidan https://cat.eduroam.org/
Välj i fältet Select your contry: Sweden.
Välj i fältet Select your institution: Uppsala universitet.
Välj i fältet Choose an installer to download: Andrioid version som du har på enheten.
Tryck på Do you have an accunt at this instution? …..

Tryck på Download installer for …

Tryck på Spara.

Öppna den nerladdade konfigurationsfilen.
Tryck på Install.

Tryck på Yes.

Skriv i fältet username din användaridentitet på Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se".
Skriv ditt lösenord benämnt som lösenord B.
Tryck på Install.

När du ser texten Status:CONNECTED to SSID:"eduroam" så är Android ansluten till eduroam.

Nu är installationen klar.

 

Eduroam-installation manuellt med certifikat

 

Gör detta på din Android.

Tryck på länken DigiCertAssuredIDRootCA

Ge certifikatet ett namn.

Välj i Användning av användarruppgifter WiFi.

Tryck på OK.

Tryck på Inställningar.

Ange lösenordet på den mobila enheten

Tryck på eduroam och håll i en stund till dess att en dialogruta kommer upp.

Tryck på Ändra nätverkskonfig.

Välj under CA-certifikat det namn som du angav för certifikatet.

Tryck på Spara.

Nu är installationen klar.

Eduroam-installation utan certifikat

Tryck på Inställningar.

Aktivera Wi-Fi.

Tryck på Wi-Fi.

Tryck på eduroam.

Under Fas 2-autentisering - välj MSCHAPV2.

Skriv i fältet Identitet: din användaridentitet på Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se" i fältet Användarnamn.

Skriv i fältet Lösenord: lösenord B.

Tryck på Anslut.

Nu är du ansluten till Eduroam.

Glöm Eduroam nät

Tryck på Inställningar.

Tryck på Wi-Fi.

Tryck på eduroam och håll nere en stund.

Tryck på Glöm nätverk.

Nu är Eduroam nätverket glömt.

Avinstallera Eduroam app

Tryck på Inställningar.

Tryck på Programhanterare.

I listan hämtat blädra neråt och tryck på eduroamCAT.

Tryck på Töm cache.

Tryck på Rensa data.

Tryck på OK.

Tryck på Avinstallera.

Tryck på Avinstallera.

Nu är eduroamCAT avinstallerad.

Ändra lösenord B

Gå till webbplatsen Användarprofil logga in med användaridentitet och lösenord A skapa ett lösenord B.

När du ansluter på nytt till eduroam kommer du få följande dialog.

Skriv i fältet Lösenord: lösenord B.

Tryck på Spara (Anslut).

Problem med Eduroamförbindelsen

Klicka här

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT