PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Eduroam - Android 4.3 och senare

Guiden nedan beskriver hur du ställer in/konfigurerar Eduroam på Android.

Instruktionerna nedan visar hur inställningen ser ut i en Samsung telefon med Android 4.3.

För att kunna ställa in eduroam måste datorn vara på en plats där det finns möjligheter att nå det trådlösa nätet. Du behöver din användaridentitet och lösenord B vid Uppsala universitet.

Om du planerar att använda Eduroam utanför Uppsala universitet bör du ändå göra inställningarna och testa att det fungerar på plats på Uppsala universitet. Det finns ingen garanti att det fungerar på ett Eduroamnätverk som är utanför Uppsala universitet (och eventuell felsökning blir svårare när du inte är på Uppsala universitet).

Lösenord B skapar du själv (om du inte redan har ett). Gå till webbplatsen Användarprofil och skapa lösenord B.

Installation

Avinstallationer

Eduroam-installation från cat.eduroam.org

Börja installationen i Android med att installerat eduroam CAT applikationen. Den är tillgängliga från Google Play och kommer att använda konfigurationsfilen som finns tillgänglig på cat.eduroam.org.

Hämta eduroam CAT applikationen

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.swansea.eduroamcat

Installera applikationen.

Hämta konfigurationsfilen

Starta webbläsaren i din Android.
Gå till webbsidan https://cat.eduroam.org/
Välj i fältet Select your contry: Sweden.
Välj i fältet Select your institution: Uppsala universitet.
Välj i fältet Choose an installer to download: Andrioid version som du har på enheten.
Tryck på Do you have an accunt at this instution? …..

Tryck på Download installer for …

Tryck på Spara.

Öppna den nerladdade konfigurationsfilen.
Tryck på Install.

Tryck på Yes.

Skriv i fältet username din användaridentitet på Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se".
Skriv ditt lösenord benämnt som lösenord B.
Tryck på Install.

När du ser texten Status:CONNECTED to SSID:"eduroam" så är Android ansluten till eduroam.

Nu är installationen klar.

Glöm Eduroam nät

Tryck på Inställningar.

Tryck på Wi-Fi.

Tryck på eduroam och håll nere en stund.

Tryck på Glöm nätverk.

Nu är Eduroam nätverket glömt.

Avinstallera Eduroam app

Tryck på Inställningar.

Tryck på Programhanterare.

I listan hämtat blädra neråt och tryck på eduroamCAT.

Tryck på Töm cache.

Tryck på Rensa data.

Tryck på OK.

Tryck på Avinstallera.

Tryck på Avinstallera.

Nu är eduroamCAT avinstallerad.

Problem med Eduroamförbindelsen

Klicka här