Trådlöst med eduroam, inställningar, (WLAN)

Du behöver din användaridentitet vid Uppsala universitet och lösenord B.

Inställningar
För att använda eduroam måste du göra vissa inställningar i datorn. Inställningarna hittar du på https://cat.eduroam.org

  • Klicka på knappen eduroam user :download your eduroam installer.
  • Välj och klicka på Uppsala University.
  • Ladda ner installallationspaket och installera.

Inloggning

  • Användaridentitet
    Vid in loggning anger du din användaridentitet på Uppsala universitet, följt av texten "@user.uu.se" (exempel: agnebohl@user.uu.se).
  • Lösenord B
    Lösenord B skapar du eller ändrar du på webbplatsen Användarprofil.

Information uppdelad efter operativsystem

Behöver du mera hjälp
Se först Problem med uppkoppling mot Eduroam.

Vad är Eduroam? 

Eduroam (education roaming) är en världsomspännande tjänst som utvecklats för den internationella forsknings- och utbildningsvärlden. Eduroam ger studenter, forskare och personal från besökande universitet och lärosäten tillgång till internet. Anställda och studenter vid Uppsala universitet kan använda det trådlösa nätet eduroam, så länge de har ett giltigt anställd- eller studentkonto på Uppsala universitet. Mer information om eduroam hittar du här: