Beställa Projekt på Sunet Projektverktyg

Klicka på epostmallen ”Beställningsmall för nytt projekt på Sunets Projektverktyg” här nedan för att beställa ett nytt projekt på Sunets Projektverktyg.

Om du inte är prefekt eller motsvarande fyll i ansökan och sänd den till prefekt eller motsvarande för godkännande.

När prefekt/motsvarande godkänt ansökan skickas den in till projektplats@uu.se.
Avsändaradressen ska vara prefektens eller motsvarandes personliga tjänste-e-postadress.

Om e-post mallen inte fungerar så kan du kopiera texten här nedan och sända med det i e-postmeddelandet.

Följande uppgifter ska ansökan innehålla:

  • Institution/organisation namn:
  • Prefekt eller motsvarandes namn som godkänner ansökan:
  • Önskemål om projektets namn:
  • Projektets beräknade start och slutdatum:
  • Namn och användaridentitet på projektledare:
  • Projektledarens e-postadress:
  • Namn och användaridentitet huvudadministratör:
  • Huvudadministratörens e-postadress:
  • Projektmall (om annan än UU´s standardmall önskas):
  • Portfölj (om särskilt önskemål finns):