SUNET Projektverktyg

Sunet Projektverktyg använder sig av Projectplace, ett molnbaserat verktyg för projektplanering som ger möjlighet att driva projekt effektivt.

Kort om tjänsten

 • Användarstöd och support för denna tjänst ges direkt av Projectplace.  Gå till support.projectplace.com 
 • Projectplace är ett verktyg som gör det enklare att kommunicera, planera och genomföra uppgifter inom ett projekt.
 • Med inbyggd dokumenthantering med lagring i SUNET Box eller i Projectplace samlas alla projektets delar på en plats.
 • Projectplace är en molntjänst tillgänglig via webben och med appar (iOS och Android).
 • Gemensam webbinloggning används för inloggning vilket gör att konto- och lösenordshantering förenklas.

För vem är tjänsten?

Projectplace riktar sig till projektledare och projektdeltagare på universitet. Det är även möjligt att bjuda in personer som har ett konto på Projectplace.se att delta i projekten, men det är då viktigt att tänka på att dokument som finns i projektet blir allmän handling om externa projektmedlemmar deltar.

GDPR

För att säkerställa att vår information omgärdas med rätt skydd måste vi klassificera vår information och säkerställa rätt nivå av skydd i de miljöer där informationen finns lagrad. Informationen klassificeras utifrån de grundläggande aspekterna Konfidentialitet, Riktighet och Tillgänglighet (KRT). Skyddskraven på systemet utgår från informationsklassificeringen och identifieras genom att genomföra en kravanalys.

Arbetsmetoden för genomföra informationsklassificering och kravanalys återfinns i Rutiner för riskhantering, UFV 2018/211. https://mp.uu.se/web/info/stod/sakerhet/informationssakerhet.

 

Projectplace ingår som en del i universitetets e-förvaltningsorganisation och har där kravanalyserats och konstaterats uppfylla nivån 222 (KRT-222).

I och med detta anses tjänsten uppnå tillräckligt säkerhet för lagring av personuppgifter som inte betraktas som känsliga.”

 

Särskilda användningsregler

För att använda Projectplace måste du följa universitetets särskilda användningsregler för SUNET Projektverktyg. Dessa regler i korthet:

 • Projectplace ska inte användas för att lagra och bearbeta känsliga personuppgifter eller känsliga handlingar.
 • Verksamhetskritisk information får endast lagras som kopia i Projectplace.
 • Delar du filer med personer utanför Uppsala universitet blir dessa allmänna handlingar.

Beställa Projekt på Sunet Projektverktyg

Klicka här för att komma till sidan med beställningsformuläret.

Logga in på Projectplace

 

Om du sedan tidigare har ett konto på Projectplace

Om du redan har ett konto på projectplace kopplat till din e-postadress vid universitetet måste du ta kontakt med servicedesk@uu.se för att handläggare vid IT-avdelningen manuellt ska koppla om ditt befintliga konto på projektplatsen till ett UU-kopplat konto. Om du redan har ett konto och försöker logga in med Single Sign On och automatiskt kommer tillbaka till inloggningssidan för Projectplace så är den troligaste orsaken att du redan har ett konto.

Så här gör du för att logga in på Projectplace:

 1. Gå till adressen https://service.projectplace.com/login.
 2. Välj att du ska logga in med Single Sign On genom att klicka på länken längst ner till höger i inloggningsfönstret. Ta gärna bort bocken / "kryssa ur" rutan för att fortsätta att vara inloggad.

   
 3. Välj att du ska logga in med Uppsala universitet genom att börja skriva Uppsala universitet och klicka på namnet när det visas i grått. Ta gärna bort bocken för att fortsätta vara inloggad.

   
 4. Logga in med i Uppsala universitets Gemensam webbinloggning med ditt användarnamn och lösenord A.
 5. Nu ska du vara inloggad. 
  Om du redan har ett konto och försöker logga in med Single Sign On och automatiskt kommer tillbaka till inloggningssidan för Projectplace så är den troligaste orsaken att du redan har ett konto.