Varför ett gemensamt publiceringsverktyg?

Här är de bärande argumenten:

 • Underlätta och möjliggöra för fler att kunna publicera information på webben.
 • Effektivare informationshantering på webben.
 • Håller kostnaderna för universitetets webbpublicering nere!
 • Ökad säkerhet.
 • Tillgängligare webbsidor.
 • Anpassning till besökarens skärmstorlek.
 • Höjd kvalitet på publicerad information och, inte minst:
 • Uppsala universitet framstår som ETT universitet på webben!

Infoglue-webbpaketets innehåll

När du ansöker om webbplats på InfoGlue-servern ingår en mängd funktionaliteter och kringtjänster.

(Du har då också förbundit dig att inte förändra dessa.)

Har du frågor kring nedanstående, kontakta supporten för Infoglue på e-postadress infoglue-support@uadm.uu.se.

 1. Vi levererar en påbörjad webbplats som innehåller:
  • Gemensam design* + text-, länk-, bild-, video- och bilagehantering
  • Responsiv funktion: anpassning till besökarens skärmstorlek
  • Möjlighet att integrera information från Akka, Diva och Selma
  • Möjlighet att visa upp RSS-flöden
  • Kalendarium-funktion för evenemang
  • Nyhetsfunktion
  • Formulärfunktion
  • Flera språkversioner, med önskad språkfunktionalitet och rätt förstaspråk
 2. Processtöd i planeringen (vi erbjuder tips och råd hur ni kan lägga upp arbetet)
 3. Utbildning: grundkurser, fortsättningskurser och webbstugor (se gärna vår kurswebb)
 4. Support: både personlig hjälp via e-post och hjälp via vår utförliga supportwebb
 5. Översyn: vi går igenom din webbplats innan den blir publik.

* Gemensam design = designen är inbyggd och följer universitets grafiska profil. Webbansvarig och redaktörer slipper därför allt designarbete och kan i stället koncentrera sig på struktur och innehåll!

Två sätt att jobba med InfoGlue

Vårt verktyg för webbpublicering kan användas på två sätt. De flesta klarar sig utmärkt väl med det enkla – kallat direktredigering – som inte är svårare än att skriva och hantera e-post! Webbplatsansvarig (WPA) och redaktörer jobbar i den mer komplexa delen (CMS-et), som tillåter hantering av strukturen.

Webbfilmer som introducerar InfoGlue (filmerna är i det icke responsiva gränssnittet, men funktionerna är densamma):

Kopplingar till Diva, Akka och Selma

InfoGlue tilllåter koppling direkt till personalkatalogen, kurskatalogen och till publikationssystemet DiVA.

Språkhantering i InfoGlue

InfoGlue erbjuder olika sätt att hantera flerspråkighet. Vanligast är s.k. speglad webb med svenska som primärspråk och engelska som sekundärspråk. Andra språk och andra kombinationer kan ordnas.

Avgiftsfri utbildning och stöd i InfoGlue

I paketet ingår stöd i olika former för att din organisation snabbt ska kunna komma igång med det nya webbsystemet.