PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Extern webbplats på UU:s gemensamma server

InfoGlue är universitetets gemensamma webbverktyg för extern webbpublikation.

Du bygger webbplatsen med hjälp av din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome med flera) och allt lagras centralt på vår InfoGlue-server!

Skaffa webbplats

Önskar du öppna en ny, eller flytta en befintlig webbplats till vår Infoglue-server, läs mer på Infoglue supportwebb.

Vårt erbjudande

Vårt paketerbjudande innehåller

  • En flerspråkig påbörjad webbplats, anpassad till dina besökares skärmstorlek
  • Processtöd i planeringen
  • Utbildning
  • Omfattande nätmanual
  • Support via e-post.

Allt är avgiftsfritt!

Varför ett gemensamt publiceringsverktyg och vad webbpaketet omfattar.