PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Easit

I en organisation finns ofta behov av att kunna hantera många typer av ärenden. IT-avdelningen m.fl. andra avdelningar på Uppsala universitet, använder sig av ärendehanteringssystemet Easit.

Easit är moduluppbyggt och konfigurerbart för att kunna passa olika behov. Varje avdelning eller institution som behöver hantera sina ärenden, kan anpassa användargränssnittet. IT-avdelningen hjälper till att konfigurera detta.

Under 2015 inför vi Easit Självservice, för att de om anmäler ett ärende på enkelt sätt ska kunna följa upp det. Se nedan.

Easit självservice

Easits självservicefunktion är ett komplement för att göra det smidigare för anmälarna, genom att de själva kan registrera och följa status på sina ärenden via en självserviceportal.

Det går fortfarande att skicka in ärenden till Servicedesk via e-post, men vi hoppas och tror att Självservicetjänsten kommer användas av flertalet, när fördelarna upptäcks.

Grupp för Easit-handläggare

Ett användarforum för handläggare har skapats i Medarbetarportalen för att ge information och fånga upp tankar. Det är inget supportforum – supportfrågor handhas förstås via Easit – men en plats för diskussioner kring verktyget som sådant. Om du är handläggare kan du ansöka om medlemskap.