PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

DNS

IT-avdelningen tillhandahåller DNS och DHCP, IPAM (IP Address Management), till Uppsala universitet.

IT-avdelningens uppdrag innefattas av central administration och ska tillämpas med fokus på  tillgänglighet och säkerhet.  DNS och DHCP är centrala tjänster för Uppsala universitet och har prioritet 1 samt prioritet 2 vid krishantering. Dessa tjänster är idag att betrakta som en tjänst ur klientadministrationsperspektiv. 

Våra användare har möjlighet att administrera sina egna nät och zoner i IPAM via gränssnitt eller API. En central DHCP möjliggör omlokalisering av användare inom Uppsala universitet. För att möta framtidens krav finns även möjlighet till ipv6 för DNS och DHCP.

Vi erbjuder bland annat:

  • hjälp med migrering till centralt DNS och DHCP hantering
  • support via servicedesk vardagar 8-21 och helger 14:00-17:30  
  • konsultation
  • övervakning
  • utbildning.

 

Teknisk information

Resolvrar för Uppsala universitet:

  • 130.238.7.10
  • 130.238.4.133
  • 130.238.164.6

Kontakt

"För att komma i kontakt med Domainmaster vänligen använd domainmaster@uu.se"