PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Backup och säkerhetskopiering

Via IT-avdelningens backuptjänst kan institutioner och avdelningar säkerhetskopiera data till universitetets centrala backupsystem. Tjänsten är enkel att använda och kostnadseffektiv.

Det går att ta backup av hela system, delar av system eller enskilda filer. Backupsessionerna kan vara automatiska eller initieras manuellt.

Som användare av backupsystemet har du full kontroll över både backuptagning och återläsning. Allt du behöver är ett konto i backupsystemet och en klientprogramvara för TSM.

Systemet baseras på programvaran Tivoli Storage Manager (TSM). 

Mer information

Har du frågor om backup eller vilka rutiner som krävs för säker datalagring? Kontakta gärna IT Servicedesk för mer information.