Active Directory vid Uppsala universitet

Active Directory (AD), eller mer korrekt Active Directory Domain Services (ADDS), är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika IT-resurser inom en organisation t.ex. datorer, skrivare och användare.