PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Active Directory vid Uppsala universitet

Active Directory (AD), eller mer korrekt Active Directory Domain Services (ADDS), är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika IT-resurser inom en organisation t.ex. datorer, skrivare och användare.