IT-tjänster för medarbetare / studenter

IT-avdelningen sköter driften av flera centrala administrativa system vid universitetet, bland annat ekonomisystemet, personalsystemet och studerandeadministrationen. IT-avdelningen driver även en elektronisk katalog över universitetets anställda, universitets centrala e-postserver samt andra centrala nättjänster, till exempel DNS och www-proxy.

Behöver ni hallutrymme till era servrar? Universitetets gemensamma datorhallar erbjuder hög säkerhet mot intrång och brand, regelbunden säkerhetskopiering, bra kylning och avbrottsfri kraft som skydd vid strömavbrott. Vi erbjuder såväl serverdrift som applikationsdrift.