Vad betyder det?

Bok och äpple

Ibland stöter man på ord, uttryck eller förkortningar inom IT-området som man inte förstår eller som man vill veta mera om. 
För att underlätta för dig att orientera dig i "förkortningsdjungeln" har vi listat ett antal begrepp som förekommer i guider och på informationssidor.

Om du stöter på ett ord eller en förkortning som du tycker bode finnas med här, skicka ditt förslag via e-post till innehållsansvarig (längst ner på sidan).

AD, Active Directory
Active Directory, AD, är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika resurser i ett nätverk. AD ger tillgång till gemensamma tjänster som datorer, skrivare, program och underlättar behörighetsadministrationen till tjänsterna. En användare kan komma åt de gemensamma resurserna oavsett vilket operativsystem som används.

DNS, Domain Name System
DNS, är ett domännamnssystem som fungerar som en katalog för IP-adresser. Systemet med DNS ger möjlighet att tilldela förenklade namn till olika servrar, namn som är lättare att komma ihåg för användaren än ett IP-nummer (t.ex.145.97.39.155). Namnet kallas datoradress och skrivs i webbläsarens adressfält (exempelvis www.uu.se). På samma sätt som en telefon, läser webbläsaren denna "telefonkatalog", finner den rätta adressen och ansluter automatiskt till IP-adressen som motsvarar datoradressen.

Exchange, Microsoft Exchange Server
Exchange är en e-postserver från Microsoft som har till uppgift att förbättra kommunikationen i e-postprogrammet Microsoft Outlook. Servertjänsten gör det möjligt för användare att dela kalender och kontakter med varandra, använda gemensamma mappar, göra gruppinbjudningar via eposten, chatta med varandra m.m. 
Läs mer om Exchange-tjänsten.

EZproxy
EZproxy är en webbproxy-server som används för åtkomst av biblioteksresurser. Den använder sig av gemensam webbinloggning för att ge användare åtkomst till biblioteksresurser utanför Uppsala universitets datanät. Det betyder att anställda och studenter kan komma åt biblioteksresurser från hemmanät eller något annat nät genom att logga in via EZproxy. Inloggning görs med anställnings- eller studentidentitet och lösenord A.

IMAP, Internet Message Access Protocol
IMAP är ett protokoll som används för att läsa e-post från en e-postserver. Om du använder IMAP i ditt e-postprogram kan du komma åt din brevlåda från flera olika datorer och e-postprogram.

LAN, Local Area Network
Ett LAN är ett lokalt nätverk som består av ett antal sammankopplande datorer och annan utrustning, som skrivare. Genom nätverket kan enheterna kommunicera med varandra med hjälp av kablar, nätverkskort, s.k. hubbar, switchar och routrar. 

LDAP, Lightweight Directory Access Protocol
LDAP är ett protokoll som kommunicerar med en katalogtjänst. Protokollet används för att utföra snabba och effektiva sökningar på katalogservrar.

NTP, Network Time Protocol
NTP står för Network Time Protocol och synkroniserar klockan i din dator med övriga världen. NTP finns tillgängligt på de flesta plattformar, är lätt att ställa in och ser till att datorns klocka synkroniseras under förinställda intervall.
För att internetanslutna datorer ska kunna hålla reda på tiden har ett flertal protokoll för klocksynkronisering utvecklats. Det vanligaste är NTP (Network Time Protocol), som utvecklades vid Delaware University i USA. NTP förekommer i tre versioner, vilka släpptes 1988, 1989 respektive 1992. Den nuvarande tredje versionen kan även hantera de äldre versionerna av protokollet. Det finns också en förenklad version av NTP, främst avsedd för persondatorer, som kallas SNTP (Simplified NTP).

POP, Post Office Protocol
POP är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att hämta e-postmeddelanden från en server till ett e-postprogram. Tjänsten gör också att du kan hämta ner e-posten från ett annat e-postprogram, t.ex. webmail. Däremot kan du inte se vilka meddelanden som är lästa eller sortera dem i mappar. 

Proxyserver (webbproxy)
En proxyserver är en dator som fungerar som en brygga mellan en webbläsare och Internet. Proxyservrar sparar en kopia av ofta använda webbsidor vilket kan förbättra webbprestandan. När en webbläsare begär en webbsida som finns sparad i proxyserverns samling (dess cache-minne) levereras den av proxyservern, vilket går snabbare än att gå via internet. Proxyservrar kan även förbättra säkerheten genom att filtrera bort visst webbinnehåll och skadliga program. Dessutom översätts din dators IP-nummer till ett gemensamt IP-nummer för alla anslutna på proxyservern. Ditt surfande blir på så vis mer anonymt, men framför allt gör detta att vissa tjänster vid universitetet (tjänster som är begränsade till domänen uu.se/IP-nummerbegränsing 130.238.x.x) går att nå "utifrån", d.v.s. från andra internetleverantörer än Uppsala Universitet.

RSS-flöde
Tjänsten RSS används för att hämta innehåll från webbsidor och bloggar. Du prenumererar på ett RSS-flöde från din favoritsida och varje gång webbsidan uppdateras får du det senaste innehållet i ett sammanfattat format. För att prenumerera på ett RSS-flöde från en webbsida klickar du bara på symbolen och följer instruktionen. 
Läs mer om RSS-flöden vid Uppsala universitet.

SMTP, Simple Mail Transfer Protocol
SMTP är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att överföra e-post över internet.

SSL, Secure Sockets Layer
SSL, Secure Sockets Layer, används för att kryptera trafiken mellan ett e-post-program och en e-post-server.

TCS Personal och TCS Personal eScience
TCS Personal är en tjänst för personliga certifikat som används för att skicka och ta emot säker e-post. Med certifikat från TCS Personal kan du bl.a. signera och kryptera dina e-postmeddelanden. TSC Personal eScience är i princip samma tjänst men används vid s.k. GRID-tillämpningar, d.v.s. vetenskapliga beräkningskluster. 
Läs mer om personliga certifikat.

TSM, Tivoli Storage Manager
TSM är ett backup-system som används för att göra säkerhetskopiering av data i olika system. För att få tillgång till tjänsten måste en klientprogramvara för TSM installeras på din dator och du behöver ett konto i backupsystemet. 
Läs mer om backup med TSM.

VPN, Virtual Private Network
Med en VPN-anslutning kan en anställd vid universitetet ansluta till UpUnet via Internet.  Tekniken som används för att ge tillgång till UpUnet kallas VPN, ett virtuellt privat nätverk. Med anslutningen kan den anställde arbeta på distans, hemifrån, på externt lokaliserad arbetsplats eller få tillgång till universitetets resurser under tjänsteresa. En anslutning med VPN kan liknas vid en modemanslutning; skillnaden är att Internet och en särskild programvara, oftast inkluderad i datorn operativsystem, används istället för telefon och modem.
Läs mer om VPN-anslutning.

Tekniska förutsättningar för VPN
VPN-poolen använder VPN-protokollet PPTP med högsta möjliga standardkryptering. I normalfallet är detta allt du behöver veta för att använda VPN-poolen men i vissa fall är även nedanstående information nyttig i samband med felsökning.
Om du använder en s.k. bredbandsrouter, eller annan typ av adressöversättare, måste denna klara av att hantera VPN av typen PPTP. En bredbandsroute kan hantera ett begränsat antal samtidiga VPN-anslutningar via PPTP. I äldre bredbandsroutrar är ofta begränsningen en samtidig PPTP-anslutning, dvs två datorer kan inte vara uppkopplad via PPTP samtidigt. För felsökning när det gäller bredbandsroutrar använd tillverkarens hemsida för bredbandsroutern eller bredbandsrouterns manual.

För att överföra datatrafiken mellan dig som användare och VPN-poolen används IP-protokoll 47 (GRE/IP). Trafik måste kunna flöda i bägge riktningar mellan VPN-användaren och VPN-poolen (vpn-pool.uu.se).

PPTP använder en s.k. kontrollkanal för att upprätthålla och hantera VPN-förbindelsen. Denna kontrollkanal använder protokollet TCP/IP och ansluter via TCP-port 1723 till VPN-poolen (vpn-pool.uu.se).

Wire
Wire (eng.) betyder kabel eller ledning. Ordet wireless står för trådlös, ofta i sammanhanget wireless connection eller wireless network, dvs. trådlös uppkoppling eller trådlöst nätverk. Två eller flera enheter står i förbindelse med varandra utan kabel. Se WLAN nedan.

WLAN, Wireless Local Area Network
WLAN, eller trådlöst LAN (Local Area Network), är ett lokalt nätverk där användaren kan koppla upp sin dator, handdator, mobiltelefon eller annan enhet trådlöst mot internet och hämta information. Fördelen med WLAN är att man slipper en massa sladdar mellan enheterna. Tekniken som används kallas Wi-Fi.
På Uppsala universitet finns det två trådlösa nät; eduroam och UpUnet-S.