PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vad är gemensam webbinloggning?

Gemensam webbinloggning (lösenord A) är en tjänst som används för att förhindra obehöriga att logga in i webbtjänster på Uppsala universitet. Tjänsten gör inloggning enklare för användarna. Principen är att när du har loggat in i en webbtjänst och sedan går till en annan webbtjänst, behöver du inte logga in på nytt. 

Vem kan använda tjänsten?

För att var och en av tjänsterna gäller att du måste vara behörig. Att vara inloggad i en webbtjänst betyder inte att du kan logga in i alla webbtjänster som använder gemensam webbinloggning.

In- och utloggning

När du loggar in i en webbtjänst som använder gemensam webbinloggning, loggar du samtidigt in i tjänsten gemensam webbinloggning. Systemet kontrollerar om du har ett aktivt anställdkonto och om du har behörighet till webbtjänsten.

Gemensam webbinloggning inloggning

 

Från och med den 11 juli finns det två val när du loggar ut ur gemensam inloggning:

  1. ja innebär att du loggar ut ur alla tjänster
  2. nej innebär att du får se vilka tjänster du fortfarande är inloggad i

 

Gemensam webbinloggning utloggning

Av integritets- och säkerhetsskäl bör du alltid logga ut och stänga alla webbläsarfönster när du är färdig med webbtjänsterna som kräver inloggning. Om du använder Mac OS X måste du också stänga av hela webbläsaren, inte bara fönstren. Använder du en publik dator är det extra viktigt att du stänger alla webbläsarfönster innan du lämnar datorn.