Vad är gemensam webbinloggning?

Gemensam webbinloggning (lösenord A) är en tjänst som används för att förhindra obehöriga att logga in i webbtjänster på Uppsala universitet. Tjänsten gör inloggning enklare för användarna. Principen är att när du har loggat in i en webbtjänst och sedan går till en annan webbtjänst, behöver du inte logga in på nytt. 

Vem kan använda tjänsten?

Du måste vara behörig för inloggning i tjänsterna som använder gemensam webbinloggning. Att vara inloggad i en webbtjänst betyder inte att du kan logga in i alla webbtjänster som använder gemensam webbinloggning.

In- och utloggning

När du loggar in i en webbtjänst som använder gemensam webbinloggning, loggar du samtidigt in i tjänsten gemensam webbinloggning. Systemet kontrollerar om du har ett aktivt konto och om du har behörighet till webbtjänsten.

 

 

Du kan alltid logga ut ur gemensam webbinloggning genom att gå till sidan https://weblogin.uu.se/idp/profile/Logout

Det finns två val när du loggar ut ur gemensam inloggning:

  1. ja innebär att du loggar ut ur alla tjänster
  2. nej innebär att du får se vilka tjänster du fortfarande är inloggad i

Av integritets- och säkerhetsskäl bör du alltid logga ut och stänga alla webbläsarfönster när du är färdig med webbtjänsterna som kräver inloggning. Om du använder Mac OS X måste du också stänga av hela webbläsaren, inte bara fönstren. Använder du en publik dator är det extra viktigt att du stänger alla webbläsarfönster innan du lämnar datorn.

 

Vid frågor kontakta IT Servicedesk servicedesk@uu.se

Telefon 018-471 4400