PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Identiteter, konton, vid Uppsala universitet

Uppsala universitets gemensamma behörighetssystem, AKKA, utfärdar olika typer av identiteter. Varje identitet har behörighet till en eller flera IT-tjänster och kräver särskild inloggning.

Olika identiteter vid universitetet

Anställdidentitet
Som anställd räknas alla som har ett aktuellt anställningsavtal.

Funktionsidentitet
En funktionsidentitet används när man har behov av en e-postadress, där flera personer har tillgång till samma e-postkonto. Funktionsidentiteter kan också gälla utrustning som behöver kunna autentisera mot någon tjänst, såsom nätinloggning eller kunna skicka och ta emot e-post, t.ex. kopiatorer.

Gästidentitet
Gästidentiteter är till för tillfälliga gäster vid Uppsala universitet.

Studentidentitet
Som student vid Uppsala universitet måste du ha en studentidentitet (studentkontouppgifter), för att få tillgång till olika IT-system och tjänster.

Studentorganisationsidentitet
Studentorganisationsidentitet fungerar på samma sätt som funktionsidentitet, men är till för studentorganisationer.

Övriga verksamma-identitet
Övriga verksamma är personer som inte uppbär lön från universitetet, men har en aktiv och tydlig koppling till en institution. Övriga verksamma-identitet har samma identitet som en anställdidentitet.

Lokala inloggningar för anställda

Administrativa system
Vid Uppsala universitet finns flera olika administrativa system. Vissa av dessa system har inte samma inloggningsuppgifter som de uppgifter man har fått som enligt identiteterna ovan. Se Administrativa system för att ta reda på om systemet använder gemensam webbinloggning eller om inloggningen hanteras av en lokal support.

Intranät och övriga lokala system
Vissa intranät och lokala system använder inte gemensam webbinloggning eller den identitet som har utfärdats av det gemensamma katalog- och behörighetssystemet. Om du saknar inloggningsuppgifter till sådana system, kontakta din lokala IT-support på campus och institutioner.

Mac, UNIX och Windows domäner
IT-supporten på campus och institutioner ansvarar för domäninloggningar. 

Uppsala universitets centrala IT Servicedesk hanterar de identiteter som är utfärdade av det gemensamma behörighetssystemet, och kan även lägga till vissa tjänster till dessa identiteter. Centrala IT Servicedesk ansvarar dock inte för andra typer av inloggningar till olika IT-tjänster på Uppsala universitet.