Inloggning, lösenord och din användarprofil

  

Ett användarkonto är en identitet som består av användarnamn och lösenord och ger behörighet till universitetets olika tjänster. Som verksam vid Uppsala universitet kan du ha en eller flera identiteter/användarkonton, t.ex. en som anställd och en som student. 

Du måste du aktivera ditt användarkonto innan du kan börja använda det. Aktivera ditt användarkonto genom webbtjänsten www.uu.se/konto

Det finns fyra olika sätt att aktivera användarkontot:

  • bekräftad användare på Antagning.se
  • bekräftad användare på eduID.se
  • anställd- eller studentkonto vid UU
  • engångskod

Om du inte kan använda någon av de tre första sätten använder du en engångskod för att aktivera ditt användarkonto. Engångskoden hämtar du mot uppvisande av i Sverige giltig identitetshandling – t.ex. svenskt körkort, nationellt identitetskort och pass – i en reception, informationsdisk eller motsvarande någonstans på universitetet. Utbytesstudenter skapar sitt studentkonto på plats med hjälp av en engångskod eftersom dom inte har ett svenskt personnummer och inte blir bekräftade användare på antagning.se Engångskoden fungerar endast i fyra timmar efter att du hämtat den! På www.uu.se/konto finns en lista på vilka platser det går att hämta en engångskod. OBS! Tryck på i-symbolen för inloggning med engångskod för att se denna lista.

Om du har glömt ditt lösenord till Uppsala universitets gemensamma system måste du välja ett nytt. Det gör du på samma sätt som när du aktiverar ditt konto, dvs. genom webbtjänsten www.uu.se/konto.

Om du har glömt ditt lösenord till ett lokalt system eller intranät ska du kontakta den  lokala IT-supporten på den institution eller avdelning du är verksam.

Om du vill byta dina lösenord eller skapa en tillfällig gästidentitet går du till tjänsten Användarprofil.

Gemensam webbinloggning

För att förhindra obehöriga personer att logga in i universitetets gemensamma webbtjänster  finns en gemensam webbinloggning. Denna tjänst används för att logga in på flera olika webbtjänster, vilket underlättar för användaren.

Riktlinjer för lösenordshantering

Som användare av universitetets informationssystem ansvarar du själv för god lösenordskvalitet och lösenordsskydd. Läs universitetets riktlinjer för lösenordshantering!