Information vid felsökning i Outlook Web App (Exchange)

När du har problem med Outlook Web App och kontaktar IT Servicedesk eller lokal IT-ansvarig är det bra om du kan ta fram information som kan vara till hjälp vid felsökning och rapportering av problem. Gör följande:

1. Logga in i Outlook Web App om du inte redan är in loggad.

2. Klicka på  och välj Om.

3. Kopiera den information som efterfrågas, som visas i det nyöppnade fönstret.

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!