Skapa en e-postlista och skicka meddelanden till många

En e-postlista är en kanal för att enkelt kunna skicka ett e-postmeddelande till ett större antal mottagare. Den kan också fungera som kanal för dubbelriktad kommunikation för en grupp som vill diskutera ett visst ämne via e-post.

Uppsala universitet tillhandahåller tjänsten Sympa för att hantera e-postlistor. Tjänsten hanterar e-postlistor för universitetet och har även möjlighet att arkivera meddelanden som skickas via en e-postlista.

Inloggning till Sympa

Anställda, övriga verksamma och studenter ska använda inloggningsmetoden
Gemensam_webbinloggning på webbplatsen (knappen är längst upp till höger på Sympas webbplats).

Övriga ska använda sin epostadress och det lösenord som man har angivit i Sympa.

Klicka här för att gå till Sympas webbplats på Uppsala universitet

Manualer till Sympa

Webbplats för Sympas utvecklare och avancerade användare, med mer information om tjänsten Sympa (in English).

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!