PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Beskrivning - Outlook Web App - Exchange

Så här ser Outlook Web App ut efter inloggning:

Outlook Web App består av en överdel, ett navigationsfönster och fyra vyer. De olika vyerna innehåller olika funktioner i programmet: post, kalender, kontakter och uppgifter. I postvyn hanterar du din e-post och gör dina inställningar, i kalendervyn hanterar du din kalender och skickar mötesförfrågan, i kontaktvyn hittar du din adressbok och hanterar dina konakter, i uppgiftsvyn kan du skriva in dina uppgifter som du behöver komma ihåg.

Bilden här nedan visar konversationsvyns överdel. Överdelen ligger högst upp och innehåller nästan samma information oberoende på vilken vy du är inne i.

Navigeringsfönstret hittar du längst ner till vänster. Där kan du välja vilken vy du vill se.

Vyerna består av tre fönster; vänster, mitten och höger fönster och de har lite olika utseende beroende på i vilken vy du befinner dig.

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!