Information till lokal IT-ansvarig på institution och campus

Skicka e-post med *.uu.se adresser

Denna information gäller för system och utrustning som skickar e-post inom Uppsala universitet och till externa adresser.

Observera att det inte gäller för Exchange-användares e-postklienter, då dessa ska skicka via Exchange-systemet. Gäller även IMAP-klienter – för mer info se guider på supportsidorna.

All e-post från maildomänerna uu.se och inst.uu.se ska skickas via Uppsala universitets centrala SMTP-server.

Utrustning som skickar e-post, såsom kopiatorer, scanners, servers, applikationer osv, använd SMTP-server smtp.uu.se.

Ni som har en egen e-postserver, verifiera då att utgående e-post routas till smart host smtp.uu.se.

För att minska risken för att bli blockerade av externa e-postservrar har vi begränsat vilka servrar som får skicka e-post från Uppsala Universitets domäner med ett så kallat SPF Record.

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!