PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Konfigurera Thunderbird Windows - Exchange

På följande sätt ställer du in Thunderbird och skapar ett konto för anslutning mot Exchangeservern.

1. Starta e-postprogrammet Mozilla Thunderbird.

Om det är den första gången du startar e-postprogrammet, så kommer du till denna dialogruta.

2. Klicka på Hoppa över det här och använd en existerande e-postadress.Om dialogrutan inte dyker upp automatiskt, klicka på menyn Verktyg, välj Kontoinställningar, klicka på Kontoåtgärder och välj Lägg till e-postkonto. Använd detta sätt om du vill lägga till ytterligare ett e-postkonto i Mozilla Thunderbird, om du redan har ett konto sen tidigare.

3. Skriv i fältet Ditt namn: det namn du vill använda som avsändare.

4. Skriv i fältet E-postadress: den e-postadress som hör till kontot.

5. Skriv i fältet Lösenord: lösenord A på Uppsala universitet.

6. Klicka på knappen Fortsätt.Ändra i raden Inkommande till följande:

7. Serverns värdnamn "mail.uu.se".

8. SSL "SSL/TLS".

9  Autentisering "Lösenord".

Ändra i raden Utgående till följande:

10. Serverns värdnamn "mail.uu.se".

11. Port "587".

12. SSL "STARTTLS".

13 Autentisering "Lösenord".

Ändra i raden Användarnamn:

14. Användarnamn: kontoinnehavarens användaridentitet.. 

15. Klicka på knappen Klar.(Klicka inte på Testa igen då ändrar sig inställningarna)

När du är klar med skapandet av kontot så ska du anpassa mapparna så att de stämmer med Exchangeservens mappar.
Se vidare guiden Mappanpassning.

Behöver du hjälp, kontakta IT Servicedesk.

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!