In- och utloggning i Outlook Web App - Exchange

Outlook Web App är åtkomlig i nästan alla webbläsare. Klicka här för mera information. Webbadressen för att logga in i Outlook Web App är https://mail.uu.se

Vid inloggningen krävs din användaridentitet och lösenord A.

Välj först säkerhetsnivå vid inloggningen (offentlig och delad eller privat dator). Den stora skillnaden är hur fort du blir utloggad vid inaktivitet. För mera information om säkerhet, klicka på texten Visa förklaring i inloggningsfönstret till Outlook Web App.

1. Detta är en offentlig eller delad dator (detta val är alltid valt från början).
Markera alternativet om du använder Outlook Web App på en offentlig dator. Logga ut när du har använt Outlook Web App klart och stäng alla fönster för att avsluta sessionen.

  2. Detta är en privat dator.
Markera alternativet om ingen annan än du själv använder datorn. Servern kommer att tillåta en längre tids inaktivitet innan du loggas ut.

Outlook Web App Light 

Outlook Web App Light är en enklare version av Outlook Web App och är optimerad för synskadade och blinda och har dessutom stöd för äldre webbläsare. Versionen innehåller färre funktioner och kan användas om du har en långsam Internetanslutning eller använder en dator med ovanligt strikta säkerhetsinställningar i webbläsaren.

Om du har problem med din webbläsare eller om din dator är "hårt låst" och den fulla versionen inte fungerar, ska du välja alternativet Outlook Web App Light. Se då till att kryssrutan framför Använd Outlook Web App Light är förbockad.

Vanligtvis använder du den fulla versionen och då ska kryssrutan framför Använd Outlook Web App Light inte vara markerad. 

Om du vill få mera information om den enklare versionen, klicka på texten Klicka här när du har bockat för Använd Outlook web App Light.

Logga in i Outlook Web App

1. Skriv din användaridentitet i fältet Användarnamn.

2. Skriv ditt lösenord A i fältet Lösenord.

 3. Klicka på Logga in.

Logga ut ur Outlook Web App

Klicka på texten Logga ut i överkanten till höger på webbsidan.

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!