PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Hantera mobila enheter i Outlook Web App - Exchange

I Outlook Web App kan du hantera mobiltelefoner, läsplattor och andra mobila enheter som används för att synkronisera informationen med Exchange, så kallade ActiveSync-enheter

Hämta loggfil
Om din telefon/läsplatta inte kan synkronisera eller inte synkroniserar korrekt, kan administratören be dig om telefonens logg. Den här guiden beskriver hur du hämtar loggfilen.

Information
Den här guiden visar hur du får information om mobiltelefonen/läsplattan, t.ex. enhetens namn, enhetstyp och när telefonen/läsplattan senast anslöt till Exchange.

Rensa enhet
Om du tappar bort mobiltelefonen/läsplattan eller om du vill ta bort alla personliga uppgifter från enheten kan du använda en process som kallas Rensa enhet. Med den här processen raderas all personlig information på enheten.

Ta bort
Den här guiden beskriver hur du tar bort en eller flera telefoner/läsplattor från listan med ActiveSync-enheter.

Uppdatera
Den här guiden beskriver hur du uppdaterar listan med mobiltelefoner/läsplattor som synkroniseras med Exchange, efter att du har ändrat i listan.

 

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!