Hjälpen i Outlook 2010 Windows - Exchange

Outlook 2010 har en inbyggd hjälpfunktion som är skriven av Microsoft. För att komma åt den, gör följande:

1. Klicka på Hjälp-ikonen  som du hittar överst till höger i Outlook.

2. Skriv ditt sökord i fältet Sök.

 

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!