Använd den globala adressboken, iOS7 - 8.3

Observera att sökning i den globala adressboken, Kontakter, endast är möjligt vid nätverksförbindelse mot Exchangeservern.

Tryck på Telefon.

Tryck på Kontakter.

Tryck på Grupper.

Tryck på Global adresslista för Exchange.

Skriv i sökfältet den du vill få kontakt med.
Tryck på personen.

Här har du kontaktuppgifterna till personen som söks. Du kan nu ringa sända e-post m.m. till den sökta personen.

Om du vill söka efter en persons e-postadress när du har skapat ett nytt e-postmeddelande, kan du klicka på symbolen + för att komma till adressboken.

Vill du komma till den globala adressboken, tryck på Grupper > tryck därefter på Global adresslista för Exchange.

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!