Funktionsmatris

Jämförelse av klientfunktioner

  Epost Kalender Global adressbok Uppgift Anteckning Automatisk konfiguration med autodiscover
Mail - Mac OS X Ja Kalender Kontakter     Nej
Outlook 2010 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Outlook 2011 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Outlook Web App Ja Ja Ja Ja Läsa och ta bort  
Thunderbird Ja Nej Nej Nej Nej Nej
             
ActiveSync enheter             
Android Ja (version 2.2 och senare) Ja (version 2.2 och senare) Adressbok Ja (version 4.0.4 och senare) Nej Ja (version 2.2 och senare)
iOS Ja Ja Adressbok Ja (version 6 och senare) Nej Ja
Windows Phone Ja Ja Adressbok Ja (version 7.5 och senare)   Ja
             

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!