Campusavtal med Microsoft

Ett campusavtal med Microsoft är tecknat för hela Uppsala universitet och började gälla 2013-03-01. Licenserna som ingår i campusavtalet ska inte registreras på programvaruservern. Avtalet gäller samtliga anställda på Uppsala universitet samt alla datasalar. Licenserna får endast installeras på datorer som ägs av universitetet - undantaget HUP (Home User Program) som beskrivs nedan.

Vissa delar av universitetet har redan tidigare haft motsvarande campusavtal. 

Eventuella frågor om campusavtalet ställer du till licensansvarig på din institution eller avdelning.

Följande licenser ingår: 

 • Office Professional Plus och Office Mac (Observera att Office Standard för Windows inte ingår).
 • Office Multi Language Pack
 • Windows Professional/Enterprise. Det måste finnas en en licens för Windows eller Macintosh på datorn sedan tidigare, innan man får installera denna version.
 • EnterpriseCAL Suite
  • Windows Server CAL,
  • Microsoft SharePoint Server Standard CAL
  • Microsoft Exchange Server Standard CAL
  • Microsoft System Center Configuration Manager Client Management License
  • System Center Endpoint Protection (antivirus client and subscription service)
  • Microsoft Lync Server Standard CAL
  • Exchange Server EnterpriseCAL
  • SharePoint Server EnterpriseCAL
  • Lync Server EnterpriseCAL
  • Windows Server Rights Management Services CAL
  • System Center Client Management Suite 
 • Övriga Microsoftlicenser registreras som vanligt under ”gamla” Microsoftsidorna på programvaruservern.

Home User Program (HUP)
I avtalet finns möjlighet för anställda att köpa privat licens för Office Professional Plus eller Office Mac Standard. Du beställer själv din licens direkt från Microsoft (inloggning med CAS-inloggning), men kontakta först IT Servicedesk för att få en programkod.

Dreamspark
IT- eller pedagogisk personal får installera programvaran på valfritt antal servrar, persondatorer och media i universitetets lokaler för användning enligt vissa villkor. Licenserna får endast användas i testmiljö och inte installeras på privata datorer eller användas för privat bruk. Läs mer på Microsoft IMAGINE (f.d.Dreamsparks) distributionssida och om användarrättigheter.