Bokning av rum och utrustning i Outlook Web App

En bokning i Exchange kan innehålla rum och/eller utrustning.

Den här guiden beskriver hur man bokar rum och utrusning.

Om bokningen är en del av en mötesförfrågan/inbjudan så ska du gå till guiden mötesförfrågan.

Gå till guiden mötesförfrågan

Bokning av rum och utrustning

Klicka på Kalender.

Klicka på Nytt.

Ange i fältet Ämne orsaken till bokningen eller namnet för mötet.

I plats kan du skriva platsen. Om platsen är ett rum som ska bokas i Exchange så görs detta senare när du är i schemaassistenten.

Välj i fälten Starttid och Sluttid för mötet. Du kan senare i schemaassistenten ändra på det om så önskas.


 
Klicka på fliken Schemaassistenten.

Ta mig till guiden

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!