Skapa en mötesförfrågan i Outlook 2011 Mac - Exchange

Följande guide visar hur du bjuder in andra användare till en mötestid, genom att skicka en mötesförfrågan i Outlook.

1. Klicka på efter Nytt och välj Möte.

2. Skriv e-postadressen, till de personer som du vill skicka mötesförfrågan till, i fältet Till. Klicka på Kontrollera namn om du vill visa fler alternativ.

3. Skriv ämnet för mötet i rutan Ämne.

4. Skriv var mötet ska hållas i fältet Plats.

5. Skriv ett meddelande som ska skickas med mötesförfrågan i textområdet Meddelande.

6. Om du vill kontrollera om deltagare och resurser är tillgängliga klickar du på fliken Schemaläggningsassistenten.I Schemaläggningsassistenten visas en lista med alla tillgängliga tider och de inbjudnas tillgänglighet.

7. Klicka på den tid du vill välja.
De möjliga tiderna justeras baserat på respektive deltagares arbetstider. Om en eller flera deltagare finns i en annan tidszon kanske inga tillgängliga tider visas.

8. Ange datum och tid i listorna Börjar och Slutar, för att hitta en tid som passar alla deltagare.

9. Välj ett alternativ för hur schemat ska visas under tiden för mötet i listan Visa tid som. När andra visar ditt eller andra deltagares scheman, visas det alternativ du valt (Ledig, Preliminär Upptagen eller Frånvarande).

10. Om du vill kontroller eller ändra meddelandetexten klicka på Meddelande.

 11. Klicka på Skicka.

En mötesförfrågan skickas till alla som du bjuder in till mötet. Och det nya mötet läggs till i ditt schema. Alla som får din mötesförfrågan kan välja att acceptera eller avböja förfrågan.

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!