PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Skapa en ny kalender i Outlook Web App - Exchange

 1.  Logga in i Outlook Web App  om du inte redan är in loggad.
 

2. Gå till Kalender.

3. Högerklicka på Mina kalendrar välj Skapa ny kalender...

4. Skriv ett namn på den nya kalendern.

5. Spara ändringarna genom att trycka på Returtangenten.

Lars-Eric Klinthage
SKRIBENT

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!