PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Primula webb

I Primula webb kan anställda själva registrera semester- och ledighetsansökan, reseräkningar, göra friskanmälan efter sjukfrånvaro, ändra adressuppgifter med mera via egenrapportering.

Där finns information om den egna anställningen, löne- och anställningshistorik, löneutbetalningar etcetra. Lönebesked på papper skickas inte längre ut, eftersom dessa uppgifter kan hämtas i Primula webb.

Reseräkningar, ansökningar om semester och andra ledigheter som egenrapporteras via Primula webb går i ett flöde till prefekt/motsvarande för beslut. Samtidigt som beslutet fattas går ärendet direkt till Primula för löneberäkning. I vissa fall går ärendet till lönespecialist för kontroll innan det avslutas.

Logga in

Primula webb finns på adress https://primulaweb.uadm.uu.se/

Inloggning sker via universitetets Centrala webbautentisering (CAS). Ange ditt användar-id och lösenord A och klicka på Logga in för att fortsätta. Om du saknar dina inloggningsuppgifter kontaktar du IT-avdelningen (Servicedesk). Du kan även beställa uppgifterna direkt via detta webbformuär.

Förvalt språk i webbläsaren måste vara svenska eller engelska.