PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Primula

Primula är universitetets stödsystem för löne- och personaladministration. Förutom underlag för löneutbetalning registreras i Primula information om personer som är anställda eller på annat sätt anlitade av Uppsala universitet. Informationen gäller personuppgifter samt uppgifter om anställningar, kompetens, ledigheter, sjukdom, semester, ersättningar, pensioner, historik med mera.

Primula webb

Kontakt

Löneenhetens funktionsbrevlåda, lon@uadm.uu.se