PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

GLIS-Generellt Lednings Informations System

För all personal vid Uppsala universitet

GLIS är Uppsala universitets ledningsinformations- och beslutsstödsystem. I GLIS finns uppföljning av universitetets verksamhet via data från universitetets källsystem inom områdena utbildning, publiceringar, personal, ekonomi och lokalförsörjning.

Alla anställda vid Uppsala universitet har tillgång till den öppna delen av GLIS. Alla inloggningar sker via gemensam webbinloggning till glis.uu.se. Vid inloggningen använder du din användaridentitet och lösenord A. Du som inte ännu är migrerad till domänen "user" behöver ange USER\ före användarnamnet (USER\anv_ID).

I den öppna delen hittar du en uppsättning standardrapporter och grafer inom områdena:

  • Utbildning på grund- och avancerad nivå
  • Utbildning på forskarnivå
  • Söktryck och antagning
  • Publiceringar
  • Personal
  • Ekonomi
  • Lokaler

Om du vill ha mer detaljerade uppgifter än de du finner direkt i en färdigställd rapport kan lösningen vara att öppna rapporten i analysverktygen ProDiver/NetDiver och utforma egna rapporter samt dyka djupare i din analys. ProDiver är endast för PC. Mac-användare hänvisas till NetDiver. Läs mer om hur du får tillgång till programvaran ProDiver här.

Ett öga  som kan hittas på en del sidor talar om att det finns mer information att hämta som klickbara val om användarbehörigheten tillåter det. Genom att klicka på en rad i rapporten kan man även välja att kopiera innehållet till Excel.

I GLIS finns även delar som kräver utökad behörighet, t.ex. för prefekter och ekonomi- och personaladministratörer. Läs mer om behörigheter här.

Om du har ekonomiansvar för ett projekt eller en projektgrupp kan du få detaljerade rapporter via mailen utan att ha utökad behörighet i GLIS.

Om du har en behörighet till analysverktygen ProDiver eller NetDiver kan du få svar på de flesta frågor om ”Hur många?” och ”Hur mycket?” som du vill ställa beträffande universitetets verksamhet.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på innehållet i GLIS. Har du förslag på nya rapporter, problem eller något annat? Kontakta oss via: glisdata@uadm.uu.se

Utbildningar - nya Glisportalen och ProDiver grundkurs våren 2018.

Driftinformation

GLIS systemuppdatering till version 7.0

GLIS är uppdaterad till version 7.0. Efter den20:e mars behöver alla ProDiver-användare göra en uppgraderinga av ProDiver till version 7.0. Uppgraderingen är en ominstallation av ProDiver som kräver administratörs behörighet. Det är enklast att vända sig till den lokala IT-supporten för att få hjälp med installationen som kan hämtas här .