PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

EDGAR

EDGAR är universitetets stödsystem för elektronisk hantering av rekryteringsbeslut.

Nya funktioner i EDGAR fr. om 161228

Nya funktioner i EDGAR fr. o m 151229

Logga in i EDGAR

Behörighet

Behörighetsanmälan

Manualer

Mailfunktionen i EDGAR

  • Om du vill få mejl när du har ärenden att handlägga
  • Om du inte vill få dessa mejl från EDGAR

Meddela: edgar@uadm.uu.se

Ändrade tider och uppehåll för förhandlingar på torsdagar

Kontakt

edgar@uadm.uu.se