Administrativa system vid Uppsala universitet

De administrativa systemen är vanligtvis fristående verktyg som inte har någon gemensam inloggning utan administreras av egna administratörer. Här finner du information om de mest använda systemen vid universitetet. På startsidan under System finner du under kugghjulet alla system som finns samlade i Medarbetarportalen. 

Har du problem med något av systemen bör du vända dig direkt till systemägaren. Systemen hanteras i regel inte av universitetets centrala IT-servicedesk, men vissa av systemen använder sig av Gemensam webbinloggning (CAS) och har du frågor som rör just Gemensam webbinloggning-konto, står IT Servicedesk till tjänst med hjälp kring detta. 

Uppsala universitet är driftcentral för det nationella studieadministrativa systemet Ladok/Uppdok. På följande sidor ger vi information till Ladok-ansvariga och IT-personal vid universitet och högskolor som vi sköter driften åt.